Noteikumi ir jāievēro

noteikumi

Kurš gan labāk par sportistiem zinās, cik svarīga ir noteikumu ievērošana. Katrai spēlei un sporta disciplīnai ir virkne ļoti būtisku noteikumu, kas jāievēro, ja vēlas piedalīties sacensībās, turnīros, pretendēt uz godalgām un novērtētiem panākumiem. Spēles noteikumi ir tas, pēc kā vadās ikviens sportists, jo, ja noteikumus neievēro, sākas haoss, iespējams gūt traumas. Tāpēc noteikumu ievērošana ir visu labā, tā ir iespēja, ka būs vēlamais rezultāts.

Noteikumi vispār visās jomās ir izdomāti tāpēc, lai palīdzētu notikt kaut kādiem procesiem, lai organizētu kārtību, kas sabiedrībai palīdz funkcionēt, saglabājot drošību, kārtību.

  • Viens no spilgtākajiem piemēriem ir ceļu satiksmes noteikumi, kas vistiešākajā veidā palīdz izvairīties no haosa un nelaimēm. Kā gan būtu, ja katrs brauktu tā, kā viņam ienāktu prātā, ja neievērotu noteikumus par auto tehnisko stāvokli, kas nosaka, kāds auto drīkst piedalīties satiksmē? Piemēram, tagad vajadzīgas vasaras riepas, jo ir tam piemēroti laika apsākļi. Vasaras riepas nedrīkst izmantot, ja to protektora dziļums ir mazāks nekā 1,6 milimetri. Ziemā vasaras riepas nedrīkst būt, jo tas ir bīstami. Tāpēc, ja policists konstatē šādu faktu, uzliek sodu, kā arī liedz automašīnai, kurai ir vasaras riepas ziemā, turpināt ceļu. Vasaras riepas ziemā rada avārijas situācijas. Tie ir noteikumi, ko citu un savā labā nedrīkst pārkāpt, tas jāievēro visiem. Par noteikumu neievērošanu ir piemērojami dažādas nopietnības sodi, kas tiek pielāgoti noteikumu pārkāpumu smagumam.
  • Arī sporta spēlēs taču tiesnesis var parādīt dzeltenās un sarkanās kartītes, noraidīt no laukuma uz dažām minūtēm vai pat visu spēli. Noteikumu neievēroša tiek izvērtēta un piemērots sods. Tā darbojas sporta pasaule, tā darbojas arī citas cilvēku sabiedrības jomas. Bez zināmiem noteikumiem liels skaits cilvēku nevar kopā eksistēt. Pat tad, kad darbojas noteikumi, ko visi zina, vienalga kāds šos noteikumus tīšām vai netīšām pārkāpj. Vienmēr ir iesaistīts arī cilvēciskais faktors.

Saka, ka noteikumi domāti tam, lai tos pārkāptu. Daļēji tam var piekrist, bet ne par visām jomām tas būtu atbilstoši. Noteikti ne tām, kas skar sabiedrības drošību. Diskutēt var par ētiskām un morālām kategorijām, kur noteikumi ne vienmēr ir ar likuma spēku, bet gan tradīciju ceļā veidojušies, pārmantoti. Bet tradīcijām ir lemts mainīties, attīstīties. Tas notiek arī cilvēku savstarpējo attiecību jomā.

Lai gan ar laiku maina un pilnveido arī tos noteikumus, ko aizsargā likums. Ja mainās apstākļi un cilvēku vajadzības, tad tam tiek pielāgoti arī noteikumi un likumdošana. Arī ceļu satiksmē vajadzības gadījumā uzstāda jaunas ceļa zīmes, pieņem izmaiņas noteikumos, jo tas ir visu labā. Arī sporta noteikumi nav akmenī kalti, tos mainīt ir pašu cilvēku varā, tāpēc pastāv dažādas komisijas, pārvaldes un institūcijas, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem.
Dažāda veida noteikumi ir tā struktūra, kas cilvēkiem palīdz dzīvot, izprast pasauli, justies drošāk. No psiholoģiskā viedokļa cilvēkam pamatā ir vēlme sekot noteikumiem. Protams, ka viņš tos var apstrīdēt, ja redz to nelietderību, bet tā vietā vienalga grib citus noteikumus.