Uzvaras ir jāsvin!

uzvara

Sportā ceļš uz panākumiem ir garš un grūts. Kādam tas var prasīt daudzus gadus vai pat desmitgades, kad beidzot tiek sasniegti savi augstākie mērķi. Bet tieši tas arī rada sajūtu, ka katra uzvara un sasniegums ir īpašs, tam ir ļoti liela nozīme gan pašiem sportistiem, gan arī viņu līdzjutējiem.

Tagad visu acis ir pievērstas Pasaules čempionātam hokejā, kas pagaidām Latvijas komandai ir veiksmīgs. Vairākas uzvaras pēc kārtas liek pašiem spēlētājiem stiprināt savu sportisko garu un motivāciju, sajust fanu atbalstu. Tāpēc tās grūtās spēles, kas vēl ir priekšā, tiks aizvadītas ar lielāku apņēmību un centieniem.

Laiks darbam, laiks atpūtai

Sports spēlētājiem ir viņu darbs, par kuru viņi saņem atalgojumu, arī redz sava darba rezultātu. Tāpat kā ikvienā citā darbā ir vajadzīga arī atpūta un paveiktā izvērtēšana. Uzvaras ir jāsvin un jāpriecājas par tām. Liela daļa līdzjutēju pēc skaistām uzvarām rīko svinības, tiek klāti galdi un iedzerts pa glāzītei. Tāda ir cilvēka daba, ka panākumus un uzvaras gribam atzīmēt.

Rīkot svētkus par godu sportistu sagaidīšanai no sacensībām, sezonas nolēgumam un kādu nozīmīgu panākumu gūšanai ir tikai normāli, jo tādā veidā tiek godināts tas lielais darbs, kas ieguldīts šo panākumu gūšanā. Tā var apsveikt un teikt labus vārdus, pateicības visi tie, kuri to vēlas un ir pelnījuši saņemt.

Godināt gada sportistus

Gan valsts, gan novadu mērogā katru gadu notiek pasākumi, kuros tiek apbalvoti un sumināti labākie aizvadītā gada sportisti, atgādināti viņu nozīmīgie panākumi sportā, kas ļāvuši gūt ne tikai personīgus un komandas panākumus, bet popularizēt gan valsts, gan novada vārdu plašākā kontekstā.

Tādos pasākumos ir svinīgā daļa, kur galdi noklāti ar pateicības rakstiem, godalgām un ziediem. Pēc tam ir bankets, uzkodu un dzērienu galdi, sarunas, apsveikumi, fotografēšanās. Tas ir tāds atskaites punkts, kad var paraudzīties uz paveikto un nospraust sev atkal jaunus mērķus, izteikt pateicības, būt kopā ar cilvēkiem, kas atbalsts un iedvesmo virzīties uz priekšu un uz augšu.

Ja svin, tad ar vērienu

Svinēt nav vajadzības katru dienu, tad arī tam nav jēgas un vajadzīgā efekta. Svētki ir kulminācija, tas ir kā salūts un ogas uz tortes. Tam jānotiek īstajā brīdī. Un tad vajag svētkus rīkot ar vērienu, skaistus un pamatīgus, lai visiem ir prieks, lai paliek atmiņā. Labā laika tādus pasākumus var rīkot kādos stadionos vai laukumos, kur ir gana daudz vietas. Tad var izīrēt galdus un krēslus, lai pietiktu vietas.

Aprīkojuma izīrēšana šādiem lieliem pasākumiem ir visērtākais veids, kā nodrošināt atbilstošu vidi, jo parasti pašu organizāciju un pašvaldību rīcībā nav tik daudz galdu un krēslu. Tāpēc arī ir uzņēmumi, kas apkalpo šāda veida sabiedriskos pasākumus, paši atvedot un uzstādot gan galdus, gan krēslus. Viens no uzņēmumiem, kur šādu pakalpojumu var saņemt, ir http://www.dizainakresli.lv/produkti/galdi.

Bet vispār jau svinēšana neattiecas tikai uz sportu, bet ikvienu savas dzīves jomu, kurā ir kādi īpaši notikumi un sasniegumi. Tie ir tādi apbalvojuma un gandarījuma brīži, kas atkal dod enerģiju virzīties tālāk. Dzīve ir jāsvin, uzvaras un panākumi ir jāatzīmē! Cilvēkam nepieciešami izaicinājumi, iespēja sevi pilnveidot, tāpēc atkal un atkal ir jāizvirza jauni mērķi, ko sasniegt. Un sportisti to zina ļoti labi.